W dniach 18 – 29 sierpnia realizowane były warsztaty teatralne, których efektem był spektakl pt. Moje Radomsko. W scenariuszu wykorzystano wiersz Marzeny Górskiej pt. Bajka o tym, jak Radomsko w pełnej glorii kroczyło po szlakach historii. 25 osobowa grupa dzieci pod kierunkiem instruktorek teatralnych Julii Liszewskiej i Aleksandry Florczyk odkrywały tajemnice świata teatralnego.

Podczas spotkań teatralnych na dzieci czekało wiele zabaw oraz ćwiczeń ruchowych. Każde warsztaty rozpoczynały się rozgrzewką, na którą składały się zarówno ćwiczenia na zaufanie i dykcyjne. Dzieci poznały podstawowe pojęcia teatralne oraz oswajały się z przestrzenią sceniczną dzięki odgrywaniu etiud teatralnych. W trakcie zajęć wykorzystywane były różne techniki improwizacyjne, wspierane grami i zabawami teatralnymi co bardzo zintegrowało grupę.

W pierwszym tygodniu zajęć uczestnicy wykorzystując mapę Radomska, poznawały siebie nawzajem oraz historie związane z miejscem zamieszkania. Rozpoczęły się próby napisania wspólnego scenariusza inspirowanego powstaniem miasta i jego mieszkańców. Powstawały również pierwsze elementy scenografii. W kolejnym tygodniu dzieci pracowały nad dopracowaniem dekoracji oraz trwały próby spektaklu. Premiera spektaklu odbyła się 31 sierpnia podczas Rodzinnego Pikniku A Nam jest szkoda lata w Parku Solidarności w Radomsku