Pierwsze próby tworzenia animacji za NAMI! Dzieci animowały tekst, który wykorzystany zostanie w filmie RADOMSKO DREAM! W ostatnich szczegółach dopracowany został scenariusz, a makiety będące zarazem scenografią żyją swoim życiem. W następnym tygodniu warsztatów rozpoczną się zdjęcia i praca na prawdziwym planie filmowym z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu.