28 lipca rozpoczęły się warsztaty filmowe realizowane w ramach projektu Latający Dom Kultury. Dzieci pod kierunkiem instruktorów: Tomasza Zawadzkiego i Krzysztofa Pawelca rozpoczęły wspólne opracowywanie scenariusza filmowego. Tego dnia również wielu uczestników warsztatów po raz pierwszy pracowało z kamerą, poznawało techniki kadrowania i zasady doświetlania.