Podczas zajęć teatralnych na dzieci czeka mnóstwo zabawy oraz ćwiczeń ruchowych. Każde warsztaty rozpoczynają się rozgrzewkami, na które składają się zarówno ćwiczenia ruchowe jak i na dykcję. Dzieci rozpoczynają już pierwsze prace nad tekstem poznając przy tym historię związana z Radomskiem. W spektaklu zostanie wykorzystana bajka Marzeny Górskiej pt. „Bajka o tym, jak Radomsko w pełnej glorii kroczyło po szlakach historii”, która została opublikowana w zbiorze pt. „Bajki o Radomsku” będącym efektem Konkursu na Radomszczańską Bajkę w 2013.