Powstają już pierwsze elementy scenografii. Dzieci wykonują tabliczki z nazwami ulic, na których mieszkają. Rozmawiają również o ludziach na nich zamieszkujących oraz poznają ich historię powstania. Odwiedziły również Park Solidarności, czyli miejsce premiery powstającego spektaklu.