Na zakończenie wakacji, 31.08.2014  Miejski Dom Kultury w Radomsku zorganizował w Parku Solidarności piknik rodzinny ph.”A nam jest szkoda lata”. Podczas pikniku podsumowano projekt „Latajacy Dom Kultury, wystąpił zespół Catawba , zorganizowano wioskę indiańską, pokazy i naukę tańców indiańskich, gry i zabawy dla dzieci.

 

W dniach 18 – 29 sierpnia realizowane były warsztaty teatralne, których efektem był spektakl pt. Moje Radomsko. W scenariuszu wykorzystano wiersz Marzeny Górskiej pt. Bajka o tym, jak Radomsko w pełnej glorii kroczyło po szlakach historii. 25 osobowa grupa dzieci pod kierunkiem instruktorek teatralnych Julii Liszewskiej i Aleksandry Florczyk odkrywały tajemnice świata teatralnego.

Podczas spotkań teatralnych na dzieci czekało wiele zabaw oraz ćwiczeń ruchowych. Każde warsztaty rozpoczynały się rozgrzewką, na którą składały się zarówno ćwiczenia na zaufanie i dykcyjne. Dzieci poznały podstawowe pojęcia teatralne oraz oswajały się z przestrzenią sceniczną dzięki odgrywaniu etiud teatralnych. W trakcie zajęć wykorzystywane były różne techniki improwizacyjne, wspierane grami i zabawami teatralnymi co bardzo zintegrowało grupę.

W pierwszym tygodniu zajęć uczestnicy wykorzystując mapę Radomska, poznawały siebie nawzajem oraz historie związane z miejscem zamieszkania. Rozpoczęły się próby napisania wspólnego scenariusza inspirowanego powstaniem miasta i jego mieszkańców. Powstawały również pierwsze elementy scenografii. W kolejnym tygodniu dzieci pracowały nad dopracowaniem dekoracji oraz trwały próby spektaklu. Premiera spektaklu odbyła się 31 sierpnia podczas Rodzinnego Pikniku A Nam jest szkoda lata w Parku Solidarności w Radomsku

 


Ta bajeczka opowiada,
że historię znać wypada,
bowiem zawsze warto wiedzieć,
gdzie nam przyszło się zasiedzieć.
Temu bajka w sobie mieści
o Radomsku opowieści.
Już w trzynastym ponoć wieku
napisano o człowieku,
który był takiego zdania,
że już czas na akt nadania.
Kto to taki? – zapytacie
i odpowiedź wnet poznacie.
Był to pewien władca świecki,
książę Konrad Mazowiecki.
A dzięki księciu innemu,
czyli Leszkowi Czarnemu,
akt lokacyjny nadano
i prawa miejskie przyznano.
Tu zjazd szlachty zdecydował,
że nie król będzie panował.
Luksemburczyk dostal figę,
bo na tron chciano Jadwigę,
która w Polsce panowała,
później świętą zaś została.
Bywali tu też królowie,
potężni Jagiellonowie.
Pięknym miastem zachwycona
była też królowa Bona.
Znany król Stefan Batory
dał Radomsku prezent spory.
By się handel wywindował,
prawo składu mu darował.
Szybko, jak drożdżowe ciasto,
rosło w oczach piękne miasto,
lecz po latach tak się stało,
Że nieszczęście gród spotkało.
Lisowczycy tu przybyli
i pożary rozniecili.
Nie dość, że miasto spalono,
to mieszkańców ograbiono.
Na tyfus też chorowano,
a leku wtedy nie znano.
Potem zabory nastały,
lecz Polski tu nie złamały.
Nawet dwie wojny światowe
nie dały rady, bo nowe
wciąż tu ulice powstają
i dzieci się uśmiechają.
Miasto tak stoi, jak stało,
chociaż takie wiele się działo!
Gotuję się zalewajkę
i opowiada się bajkę.
Zaś morał bajki jest taki:
Choć trudne historii szlaki,
to warto nimi wędrować,
by dla potomnych zachować,
choćby w bajce zapisane
to, co znane i nieznane

Podczas zajęć teatralnych na dzieci czeka mnóstwo zabawy oraz ćwiczeń ruchowych. Każde warsztaty rozpoczynają się rozgrzewkami, na które składają się zarówno ćwiczenia ruchowe jak i na dykcję. Dzieci rozpoczynają już pierwsze prace nad tekstem poznając przy tym historię związana z Radomskiem. W spektaklu zostanie wykorzystana bajka Marzeny Górskiej pt. „Bajka o tym, jak Radomsko w pełnej glorii kroczyło po szlakach historii”, która została opublikowana w zbiorze pt. „Bajki o Radomsku” będącym efektem Konkursu na Radomszczańską Bajkę w 2013.

Powstają już pierwsze elementy scenografii. Dzieci wykonują tabliczki z nazwami ulic, na których mieszkają. Rozmawiają również o ludziach na nich zamieszkujących oraz poznają ich historię powstania. Odwiedziły również Park Solidarności, czyli miejsce premiery powstającego spektaklu.

18 sierpnia rozpoczęły się warsztaty filmowe realizowane w ramach projektu Latający Dom Kultury – moje Radomsko. Dzieci pod kierunkiem instruktora Julii Liszewskiej rozpoczęły wspólne opracowywanie scenariusz teatralnego. Spotkanie zapoczątkowały zajęcia integracyjne oraz wspólne zabawy na zaufanie. Tego dnia również uczestnicy zapoznali się z podstawowymi pojęciami związanymi z Teatrem. Wykorzystując mapę Radomska, poznawały siebie nawzajem oraz historie związane z miejscem zamieszkania.

W dniach 28 lipca – 8 sierpnia realizowane były warsztaty filmowe, których efektem był film pt. RADOMSKO DREAM od początku stworzony przez dzieci. 25 osobowa grupa dzieci pod kierunkiem instruktorów Tomasza Zawadzkiego, Krzysztofa Pawelca i Piotra Lemparta poznała podstawowe pojęcia związane z filmem oraz animacją poklatkową.

Podczas warsztatów wielu uczestników po raz pierwszy pracowało z kamerą i aparatem. Poznali podstawy obsługi i prawidłowego trzymania aparatu oraz techniki kadrowania i zasady doświetlania. Zajęcia miały również na celu zaznajomienie uczestników z techniką wykonywania dokumentacji fotograficznej, która sprawia, że za pomocą obrazu opowiadana jest cała historia. Dowiedziały się także jak ważna jest kompozycja obrazu, który pragnie się uchwycić. Zajęcia oprócz teorii wypełniały również liczne działania praktyczne, które sprawiły najwięcej radości.

W pierwszym tygodniu zajęć uczestnicy pracowali nad makietą, postaciami i scenariuszem. Z każdym kolejnym dniem scenografia animacji nabierała koloru i charakteru. W kolejnym tygodniu rozpoczęły się zdjęcia niezbędne do stworzenia animacji poklatkowej. Przez całe dwa tygodnie trwały prace nad scenariuszem, a nowe pomysły ubarwiały historię i sprawiały, że Marzenia się spełniają.

Na zakończenie warsztatów filmowych każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz zaproszenie na premierę filmu, która odbyła się 17 sierpnia 2014 podczas Pikniku Naukowego, gdzie czekały również dla dzieci liczne atrakcje.

Przedstawiamy NASZ Świat i NASZYCH Bohaterów :)

Prace nad kolejnymi planami zdjęciowymi. Dzieci pracują nad makietami centrum miasta, a scenariusz jest na bieżąco modyfikowany. Nowe pomysły ubarwiają historię i sprawiają, że Marzenia na prawdę się spełniają.

Dzieci rozpoczęły zdjęcia pełną parą! Stworzyły plan filmowy i rozpoczęły się pierwsze prawdziwe zdjęcia do filmu!

A oto pierwsze sekundy filmu:

 

Pierwsze próby tworzenia animacji za NAMI! Dzieci animowały tekst, który wykorzystany zostanie w filmie RADOMSKO DREAM! W ostatnich szczegółach dopracowany został scenariusz, a makiety będące zarazem scenografią żyją swoim życiem. W następnym tygodniu warsztatów rozpoczną się zdjęcia i praca na prawdziwym planie filmowym z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu.

Film RADOMSKO DREAM powstaje między innymi na zasadzie animacji poklatkowej.

Animacja poklatkowa (ang. Stop motion) – animacja stworzona na podstawie klatek będących zdjęciami.

Animator do zrobienia każdej klatki przekształca nieznacznie obiekty – zmienia położenie względem nieruchomego tła lub innych animowanych obiektów (obiektem może być dowolny kształt linearny, płaski, albo przestrzenny). Po połączeniu klatek animowane obiekty wyświetlane w formie filmu sprawiają wrażenie ruchu. Jednym z prekursorów animacji, który przyczynił się do rozwoju techniki poklatkowej, jest Léon Gaumont (1864-1946), który w roku 1900 uzyskał francuski patent na animację poklatkową.

Poklatkowa technika realizacji to metoda rejestracji obrazu wykorzystywana głównie w klasycznym filmie animowanym oraz w filmach naukowych (za jej pomocą rejestruje się np. wzrost roślin, ruch ciał niebieskich, zmiany zachodzące w organizmie; proces, który w rzeczywistości trwa kilka dni lub tygodni, zostaje skrócony do kilkudziesięciu sekund).

Nasi mali filmowcy poznali podstawy obsługi i prawidłowego trzymania aparatu. Zajęcia miały na celu zaznajomienie uczestników również z techniką wykonywania dokumentacji fotograficznej, która sprawia, że za pomocą obrazu opowiadana jest cała historia. Dowiedziały się także jak ważna jest kompozycja obrazu, który pragnie się uchwycić. Zajęcia oprócz teorii wypełniały również liczne działania praktyczne, które sprawiły najwięcej radości.

Makieta, która stanie się elementem scenografii animacji nabiera koloru i charakteru. Uczestnicy warsztatów wkładają dużo serca w najdrobniejszy szczegół, by ich film był idealny!

Dzieci pracują nad makietą, którą wykorzystają przy tworzeniu animacji poklatkowej o Radomsku.

28 lipca rozpoczęły się warsztaty filmowe realizowane w ramach projektu Latający Dom Kultury. Dzieci pod kierunkiem instruktorów: Tomasza Zawadzkiego i Krzysztofa Pawelca rozpoczęły wspólne opracowywanie scenariusza filmowego. Tego dnia również wielu uczestników warsztatów po raz pierwszy pracowało z kamerą, poznawało techniki kadrowania i zasady doświetlania.

Od 18 lipca w holu Miejskiego Domu Kultury w Radomsku prezentowana jest wystawa podsumowująca warsztaty plastyczne realizowane w ramach projektu „Latający Dom Kultury – Moje Radomsko”.

Prace wykonali:
- Bartłomiej Kępa
- Krzysztof Ćwiek
- Marcin Marczyk
- Krzysztof Marczyk
- Kinga Owczarek
- Amelia Skórka
- Oliwier Winkler
- Oliwia Kopiec
- Zuzanna Kędra
- Natalia Lis
- Zuzanna Konofalska
- Antonina Krajewska
- Patrycja Warszawska
- Marcelina Wróblewska
- Alicja Iglantowicz
- Julia Iglantowicz
- Piotr Chybalski
- Marika Kisiołek
- Aleksandra Gajosek
- Wiktoria Wódka
- Kinga Zakrzewska
- Ewelina Ciupa
- Aleksandra Karska
- Julia Piech

W dniach 7 – 18 lipca realizowane były warsztaty plastyczne, wykorzystujące różne techniki artystyczne. 25 osobowa grupa dzieci poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach rozwinęła swoją kreatywność i wyobraźnię, a przede wszystkim poznała przepiękną historię swojego miasta.

Podczas zajęć dzieci pod opieką instruktorów poznawały historię i architekturę najważniejszych radomszczańskich zabytków m.in.: Kościół i Klasztor oo. Franciszkanów, Kościół Parafialny p. w. św. Lamberta, Kościół Parafialny p. w. św. Marii Magdaleny, Muzeum Regionalne. Poznały również historię Radomszczańskich Żydów, poprzez zwiedzanie Radomska ich śladami oraz odwiedzając cmentarz żydowski (kirkut). Uczestnicy warsztatów konfrontowali współczesność z ilustracjami i zdjęciami archiwalnymi miasta przygotowanymi przez instruktorów.

W pierwszym tygodniu zajęć historia Radomska oraz zabytki miasta stały się inspiracją do tworzenia przepięknych szkiców i obrazów. Hasłami przewodnimi drugiego tygodnia zajęć były przyszłość, marzenia, wyobraźnia. Powstały cudowne przestrzenne domki i budynki, radomszczańskie pocztówki oraz gadżety miasta takie jak kubki, lampiony i koszulki. Przez dwa tygodnie trwały prace nad makietą historycznego Radomska.

Podsumowaniem warsztatów jest wystawa wszystkich prac dzieci, która do końca wakacji znajdować się będzie na holu Miejskiego Domu Kultury w Radomsku.

Dziś ostatni dzień warsztatów plastycznych! Dzieci upiększają swoje prace, tworzą Radomszczańskie Koszulki i szykują wystawę, która mieścić się będzie w holu Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, aż do zakończenia wakacji! Prace będą czekać na powstanie filmu i spektaklu ;). Każdy uczestnik otrzymał dyplom i życzenia fantastycznych wakacji ;)